Bí đỏ

Bí đỏ

Mã:
Giá: 29,000
Bí Hàn Quốc

Bí Hàn Quốc

Mã:
Giá: 65,000
Bí non Nhật

Bí non Nhật

Mã:
Giá: 45,000
Bí nụ

Bí nụ

Mã:
Giá: 35,000
Bí xanh

Bí xanh

Mã:
Giá: 27,000
Cà chua beef

Cà chua beef

Mã:
Giá: 18,000
Cà chua bi socola

Cà chua bi socola

Mã:
Giá: 26,000
Cà chua bi vàng

Cà chua bi vàng

Mã:
Giá: 34,500
Cà chua thường

Cà chua thường

Mã:
Giá: 25,000
Cà Rốt

Cà Rốt

Mã:
Giá: 17,000