Bắp cải

Bắp cải

Mã:
Giá: 30,000
Đọt su

Đọt su

Mã:
Giá: 35,000
Giá

Giá

Mã:
Giá: 10,000
Karol thủy canh

Karol thủy canh

Mã:
Giá: 29,500
Măng tây

Măng tây

Mã:
Giá: 22,000